Материал за кошери

Игри

Информация за страница Материал за кошери

   Разборни и примитивни са два от основните видове кошери, като вторият тип се нарича още тръвен кошер. Всеки един от тях е в състояние да предложи различни условия за отглеждане на пчели и пчелни семейства, които имат основното задължение да доставят мед в достатъчни количества на производителите и занимаващите се с пчеларство хора. Дадан Блат е един от най-известните материали за кошери, който наред с многокорпусните съоражения напоследък се превръща в любимо съоражение за пчеларите. За голяма част от потребителите обаче е трудно да вземат правилното решение на кой точно кошер да се спрат, а това до голяма степен се дължи на липсата на достатъчно опит и технически познания. Затова пък днес има редица места и източници, откъдето да се потърси необходимата информация за кошерите и на базата на наученото да се прецени коя от опциите изглежда най-подходяща. Преди да се избере изобщо материал за изработването на кошер, трябва да се съобрази и регионът и особеностите му в които ще се развива пчеларство.

    Вертикалната система е тази, към която принадлежи вече споменатият ДБ. Той  се характеризира преди всичко с това, че обемът се увеличава нагоре посредством прибавянето на различни допълнителни елементи, които са известни като наставки. Плодникът с подвижно дъно  е един от неговите съществени компоненти наред с характерния за повечето кошери магазин. Що се отнася специално до изработката на стандартния и класически кошер, то размерът на рамките в плодника варират между 10 и 12 см, а в магазина броят на рамките е същият. Има обаче и още едно нещо, което би следвало да се вземе под внимание  от страна на всички пчелари. Става дума за това, че кошерът разполага и с допълнителни две преградни дъски. Именно този кошер днес е един от най-популярните не само по отношение на изработката и своите съставни части, но и с оглед на това, че предлага отлични условия за отглеждането на пчели. Следователно само когато те са налице, е възможно произведеното количество мед да е достатъчно и при това с високо качество. Кошерът от типа лежак е още едно интересно предложение за пчеларите, което определено има какво да им даде.

    Плодник, подвижно дъно и възглавница са трите му основни компонента. При търсенето на подходящ материал за кошери е добре не само да се четат статии на такава тематика, но и по възможност да се отделя внимание на фигурите и илюстрациите. Те нагледно ни показват съоръженията от различен ъгъл, така че да ни е по-лесно да се убедим в техните функционалност и практичност. 18 на брой са плодниковите рамки на класическите кошери лежак, които са на разположение на потребителите от страната. Лежакът не на последно място може при желание от страна на пчеларите да бъде окомплектован и с магазин, но това не е задължително. По време на главната паша на пчелите кошерите от типа ДБ могат да увеличат обема си, а това дава предпоставки за по-качественото и трайно узряване на нектара. Всички тези неща трябва предварително да се съобразят и едва след това да се пристъпи към избора на материал и изработка на  кошери.

eXTReMe Tracker